Post Top Ad

Paripatra for 10th Class Student l GSEB l Study Alert

ગુજરાત સરકાર દ્વારા માધ્યમિક(ધોરણ-10) શાળાની પરીક્ષાના પરિણામ જે ઓનલાઈન 09 જૂન 2020ના રોજ મુકાઈ ગયા છે જેનું હવે દરેક વિદ્યાર્થીઓને વિતરણની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેનો પરિપત્ર આજે (17 જૂન 2020) ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે...પરિપત્ર  મુજબ પરિણામ બોર્ડના કેન્દ્રો સુધી પહોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ 20/06/2020 છે અને પરિણામ વિદ્યાર્થીઓને વિતરણ કરવાની તારીખ 22/06/2020 છે એટલે કે દરેક વિદ્યાર્થીને 22 જૂને પોત-પોતાનું પરિણામ મળી જશે...

વધુ માહિતી માટે નીચેનું પરિપત્ર વાંચી શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો...

પરિપત્ર જોવા માટે : અહીં ક્લિક કરો


સવિનય નકલ રવાના :
1. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુ.મા. અને ઉ.મા.શિ. બોર્ડ , ગાંધીનગર 
2. માનનીય ખાસ કરજ પરના અધિકારીશ્રી, ગુ.મા. અને ઉ.મા.શિ. બોર્ડ, ગાંધીનગર 
3. માનનીય સચિવશ્રી, ગુ.મા. અને ઉ.મા.શિ. બોર્ડ, ગાંધીનગર

Post Bottom ads

Your ads slot
close